• Wawel-kathedraal, Kraków
  • Dominikanen te Kraków
  • St-Jan-Kathedraal, Warschau
  • Kathedraal Alba Iulia, Zevenburgen
  • Kathedraal Militair Ordinariaat Warschau
  • Priester- en diakenwijding Szatmár, Zevenburgen

Welkom bij Stichting 'Totus Tuus'

De doelstelling van de Stichting ‘Totus Tuus’ is op de eerste plaats om hulp te verschaffen aan priesterseminaries en hun studenten in Oost-Europa. Deze ondersteuning bestaat uit materiële hulp, uit het sturen van ingekochte of verkregen hulpgoederen, en uit financiële hulp voor het levensonderhoud van de studenten, als bijdrage in de hoge kosten van de gas-licht-en waterrekeningen en voor klein en groot onderhoud van de vaak oude gebouwen, waarin de seminaries gevestigd zijn.

Deze hulpactie is ontstaan in het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen er in Polen een grote economische crisis heerste. De winkels waren leeg, er was niets te krijgen. De mensen stonden uren in de rij om een stukje worst te kunnen kopen. Kleding en schoeisel was nauwelijks te koop. Na de val van de Berlijnse muur in 1989 en de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1990 kon ook hulp verschaft worden aan de landen van de voormalige Sovjet-Unie. Men was er opgelucht, dat de jarenlange communistische onderdrukking van 40 tot 50 jaar voorbij was. Men kon weer vrij ademhalen. De economieën daar waren totaal ingestort. Men moest alles van de grond af aan opnieuw opbouwen. Nu, 25 jaar later, weet de jongere generatie van daar en hier nauwelijks, wat het is om onder zo’n totalitair, repressief regime te leven. Er heerst nu een grote inflatie. Veel oude fabrieken moesten wegens onrendabel werken hun deuren sluiten. De werkeloosheid is er hoog. Veel jongeren wijken uit naar het Westen om daar wat geld te verdienen.

De Stichting ‘Totus Tuus’ is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Fiscaal ANBI nummer RSIN: 8022.32.802. Dit betekent, dat de Stichting ‘Totus Tuus’ geen schenkingsrecht of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn (binnen de daarvoor geldende regels) giften aan de Stichting ‘Totus Tuus bij uw inkomstenbelasting aftrekbaar.

INFO-GROEPEN: U treft onder Projecten nadere informatie over de specifieke hulpprojecten , onderverdeeld per land,
onder Nieuws interessante informatie over het kerkelijke gebeuren: de wereldkerk en de kerk in Oost-Europa,
onder Archief pagina's van het Nieuwsbuletin, die ook nu nog interessant zijn,
onder Geloofsgetuigen korte biografiën over (1) bekende en minder bekende slachtoffers van het nazisme en communisme, en (2) over slachtoffers van de repressieve politiek van de Russische Tsaren. Deze groep zal regelmatig worden aangevuld met nieuwe biografiën. Als derde groep zijn levensverhalen gepland over enige bijzondere Poolse heiligen: Pater Kolbe, Zuster Faustina en Brat Albert.

Beste Bezoeker: kijkt U rustig even rond. Bekijk de verschillende hulpprojecten, die de Stichting ‘Totus Tuus’ ondersteunt, en de andere aangeboden onderwerpen. De gegevens van de site worden regelmatig aangevuld of vernieuwd. Als U vragen of opmerkingen heeft, vul dan a.u.b. het contactformulier in. Wij zullen uw vragen dan zo adequaat mogelijk beantwoorden.

Op 6 september 2017 zijn twee bestuursleden, de voorzitter Mevrouw Mária Molnár en de secretaris/penningmeester, de heer Antoon J. van Vliet verhuisd naar Krakau, Polen, zie adres hieronder.  De Stichting 'Totus Tuus' blijft als Nederlandse stichting bestaan, maar in een iets andere samenstelling. Het derde bestuurslid, de heer Hans de Kort, woonachtig in Steenbergen, zal alleen de belangrijke notariële zaken behandelen. Voor overige kwesties, als adreswijzigingen en/of opzeggingen wordt U verzocht contact op te nemen met de secretaris via email of per post naar Stichting 'Totus Tuus', ul. Podzamcze 14/3, 31-003 Krakau, Polen

Bedankt voor uw interesse, uw eventuele ondersteuning en tot ziens!

Stichting 'Totus Tuus'


bezoekadres: ul. Podzamcze 14/3 ,31-003 Krakau,Polen
T: 0165 56 78 94
info@stichtingtotustuus.com  
IBAN: NL73 INGB 0000044005 , BIC: INGB NL2A
K.v.K.: 41141937, Fiscaal nummer ANBI: 802232802